WF-N -AL NPT ALUMINUM WELD FANGE

Model # - WF-64N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-16
Description -
4" NPT ALUMINUM WELD FLANGE
Model # - WF-16-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
1" NPT , AA6351-T6 ALUMINUM WLED FLANGE
Model # - WF-12-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
3/4" NPT, AA6351-T6 ALUMINUM WELD FLANGE
Model # - WF-8-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
1/2" NPT, AA6351-T6 ALUMINUM WELD FLANGE
Model # - WF-6-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
3/8" NPT AA6351-T6 ALUMINUM WELD FLANGE
Model # - WF-4-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
1/4" NPT, AA6351-T6 ALUMINUM WELD FLANGE,
Model # - WF-48-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
3" NPT, AA6351-T6 ALUMINUM WELD FLANGE
Model # - WF-32-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
2" NPT, AA6351-T6 ALUMINUM WELD FLANGE
Model # - WF-24-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
1 1/2" NPT, AA6351-T6 ALUMINUM WELD FLANGE
Model # - WF-20-N-AL
Series # -
WF-AL
Catalog -
FPA-13
Description -
1 1/4" NPT, AA6351-T6 ALUMINUM WELD FLANGE